top of page
André 3 2021.JPG

André Pelgrims

Wat me typeert als professional
Er is veel vraag naar hulp op het meest onzichtbare en oncontroleerbare stuk van organisaties: namelijk “de cultuur”.
Om impact te krijgen op cultuurverandering, vraagt dit op de eerste plaats respect voor wat er is en nieuwsgierigheid om dat te ontdekken.
Het vraagt tegelijk ook scherpte en inzicht waar, hoe en waarom de dynamiek tussen mensen en afdelingen kan ontsporen.
Zowel het engagement om met dit soort complexe vragen aan de slag te gaan, als de scherpte om op de juiste pijnpunten te duwen is wat mij typeert.
Dit vak is een ‘métier’ dat enkel kan uitgevoerd worden vanuit liefde voor mens en organisatie, en vanuit een brede ervaring en kunde.


Wat je van mij kan verwachten
Ik zal me in de nabije toekomst vooral toeleggen op het ondersteunen van de begeleiders binnen Taking Wing.
Ik kijk samen met hen (en dat in sterk overleg met de opdrachtgever) naar de architectuur van de op te zetten begeleiding.
Ik evalueer graag met hen (ook in nauwe overleg met de opdrachtgever) de voortgang van het project.
We kijken samen naar de aanwezige twijfels en de noodzakelijke bijsturingen.
Het blijvend activeren van een leerhouding, zowel bij de begeleiders als bij de opdrachtgevers, zie ik als een belangrijke taak.
Daar waar nodig kom ik mee op het terrein om kracht bij te zetten op datgene wat we in beweging willen krijgen.


Waarom Taking Wing
Waarom starten we bij deze een tweede generatie onder de vlag van Taking Wing?
Doorheen de jaren stel ik vast dat ervaren en geloofwaardige professionals mijn pad kruisen.
Zonder enige druk heb ik mogen vaststellen dat vanuit deze professionals organisch een verlangen ontstond om Taking Wing bijkomende vleugels te geven.
Ik heb mogen vaststellen dat de aanwezige begeleiders mekaar vonden, mekaar steun gaven, mekaar respecteerden.
Ik heb ook mogen vaststellen dat de huidige groep op een eerlijke en vooral dienstbare manier naar mekaar, maar ook naar opdrachten kijkt.
Exact om al deze redenen, heb ik  de energie gevonden om achter deze generatie te staan.
Ik mag wensen dat vele opdrachten hun weg naar Taking Wing zullen vinden.

bottom of page