top of page

Break out
voor jongeren tussen 21 en 31 jaar

Een 3-daagse wake-up workshop ter ondersteuning van je persoonlijk leiderschap begeleid door André Pelgrims

Deze workshop omvat slechts 3 dagen. We willen de drempel zowel qua tijds- als qua financiële investering zo laag mogelijk houden. Ondanks de 3 dagen, zetten we deze workshop met veel ambitie neer. We zien deze 3 dagen als een mogelijke startmotor voor verdere exploratie op vlak van persoonlijke ontwikkeling. Het is cruciaal dat zowel ouders als bedrijfsverantwoordelijken hierin de nodige aanmoediging en steun geven.

Waarom deze workshop?

We kunnen niet vroeg genoeg kansen geven aan jongeren om het eigen bewustzijn te verruimen.
Een inzicht ontwikkelen van waaruit zij persoonlijke keuzes maken, is daarbij cruciaal. De doelgroep die we hier beogen, zit in die fase. Zowel persoonlijk als professioneel kiezen de meesten in deze leeftijd hun richting. Van waaruit wordt dit proces geïnspireerd? Welke vrijheid en welke onvrijheid zit er op deze keuzes? Wat vertelt hun diepste stem over de weg die ze ingaan? Waar speelt loyauteit naar het eigen familiesysteem een té belangrijke rol? Hoe kunnen jonge mensen met meer bewustzijn kijken naar hun verleden om vandaaruit met meer vrijheid te kunnen kijken naar de toekomst? Dit proces begeleiden en activeren is wat mij sterk motiveert en inspireert. Een eerste pilootgroep met 16 jongeren heeft me alleszins het vertrouwen gegeven dat er een grote nood is bij deze groep (zie getuigenissen).

breakout bewerkte foto.jpg

Vragen die jij je als jongere kan stellen en die aan bod zullen komen:

- Welke denkpatronen hebben zich in jou genesteld? Hoe speelt jouw persoonlijke geschiedenis daarin een rol? Hoe bewust ben je hiervan?
- Op welke manier hebben deze denkpatronen bepaalde overtuigingen en gedragingen in jezelf geactiveerd? Wat is daarvan de impact op keuzes die je maakt? Hoe bewust ben je hiervan?
- Op welke manier activeren deze patronen bepaalde emoties? Hoe bewust ben je hiervan?
- Hoe staat het met jouw relatie met je eigen lichaam en zelfzorg? Hoe bewust ben je hiervan?
- Waar voel je je vastzitten (mentaal, emotioneel, fysiek)? Waar voel je je vrij (mentaal, emotioneel, fysiek)? Wat is daarvan de impact op wie je bent en hoe je naar het leven kijkt?

Van waaruit geven we deze workshop inhoud en vorm?

a. Aandacht voor introspectie en uitwisseling
Een groep leeftijdsgenoten bij elkaar brengen vraagt om uitwisseling. Samen naar stilte en verdieping gaan. Samen kijken en samen leren hoe we als 20/30 jarige naar de grote levensthema’s kijken zal zeker onderdeel zijn van deze dagen.
b. Aandacht voor het begrijpen van wat patronen zijn
Willen we bewustwording verruimen dan is het cruciaal dat we via inzicht bepaalde persoonlijke dynamieken doen begrijpen. Vanuit eenvoudige concepten zal iedereen kunnen kijken en voelen naar zijn/haar eigen verhaal. Onderzoeken van de positieve en beperkende effecten is wat we met veel zorg willen begeleiden. Dit is een belangrijke -en dikwijls uitdagende- stap naar zelfbewustzijn. 

c. Bewust worden hoe patronen onze vrijheden en onvrijheden stilzwijgend gaan bepalen
Door ervaringen in en met deze groep zal snel duidelijk worden hoe ieder zich onbewust in een bepaald patroon aan de anderen laten zien. Waar word je gedreven door een angst en waar we word je gedreven door een gevoel van vertrouwen? Aangepast aan wat de groep aangeeft, zullen we experimenteren met een paar groepsdynamische momenten.
d. Bewust worden hoe ook ons lichaam zich aanpast aan deze onvrijheden
Er zal de nodige aandacht gaan naar de fysieke component van dit proces van persoonlijke groei. Ons lichaam draagt veel mee uit ons verleden. Ons lichaam is een bron van wijsheid, maar ook een bron van weerstand. Hoe we daarin vrijer kunnen worden, is een noodzakelijke ingangspoort die we zullen verkennen.
e. Bewust worden van de betekenis van oordelen 
Strengheid naar zichzelf en/of naar anderen kent zijn oorsprong in ons eigen ‘vast zitten’. Bewust worden wat een oordeel doet, en waar het elke evolutie onmogelijk maakt, is wat we vanuit een meer ‘spirituele’ dimensie aan bod zullen laten komen. Gaan naar een verruimende blik op kleine en grote thema’s, is van waaruit de echte wijsheid en het echte leiderschap kan geboren worden.

Doelgroep:

  • Elke jongere tussen 21 en 31 die de richting van zijn eigen keuzes sterker wil kunnen bepalen op basis van inzicht en introspectie.

  • Elke jongere die zijn persoonlijk leiderschap, zowel persoonlijk als professioneel sterker wil ontwikkelen

  • Iedereen die bewust is van eigen blinde vlekken en deze wil kunnen herkennen en kunnen transformeren tot een positieve eigenschap.

  • Iedereen die bewust is hoe externe invloeden -vroeger, nu en later- ons voortdurend bestoken en dreigen te weg te leiden van onze diepste essentie en geluk.

  • Iedereen die ervan overtuigd is dat persoonlijke autonomie datgene is wat nodig is om in de wereld een waardevolle bijdrage te kunnen leveren, hetzij op persoonlijk, hetzij op een professioneel niveau.

  • Iedereen die overtuigd is dat zijn/haar eigen dans naar vrijheid veel moed en leiderschap vraagt en beseft hoe een groep en een goede begeleiding daarin een extra steun kunnen zijn.

Getuigenissen

 

Voor mij zit de kracht van André in het verenigen van "streng" en "zacht", "gegrond/stevig". Een cut-the-crap, maskers af, kijk naar wat is en wat is “dat is ok”.  Ik voelde me verbonden en thuis. (Tine)

Knap om te zien (en bewondering voor): de aandacht die André had voor zowel de individuen en de aandacht voor de groep, zeker na een intensief moment. Hoe spanning en ontspanning mekaar ondersteunden. (Ewald)
 

Ik ben onder de indruk hoe André met zo weinig woorden, zoveel in beweging kan brengen. (Carolyne)
 

Je hebt me geïnspireerd, er blijft veel hangen! Je doet/bent wat je zegt, waardoor je impact groot is Wat je brengt voelt zeer echt. (Annelies)
 

Ik vind het fantastisch hoe je een dergelijk leermoment voor persoonlijke ontwikkeling toegankelijk maakt, ook voor jongere mensen. (Eline)

PRAKTISCHE INFORMATIE

We hebben beslist om dit traject op een later moment te laten doorgaan. 
Nieuwe data zullen via sociale media gecommuniceerd worden.

Tarief : 990 €  (incl. verblijfskost, incl. BTW)

bottom of page