top of page
pexels-darius-krause-2609106.jpg

Inspiratie

Op deze pagina staan artikels en vroegere nieuwsbrieven die tot inspiratie kunnen leiden.

Een artikel uit Het Laatste Nieuws van 27 november 2021
WIE LEIDING WIL GEVEN OF KINDEREN WIL OPVOEDEN, WERKT BETER EERST AAN ZICHZELF
Het leven is een zoektocht naar vrijheid, meent André Pelgrims. Vrij om los van je eigen angsten en andermans verwachtingen of oordelen je volle potentieel te realiseren. Een gesprek over leiderschap van je leven nemen, en daardoor een goede leider zijn.

André Pelgrims was zondag te gast in Touché. Hij is al dertig jaar lang gespecialiseerd in groepsdynamica. Ons hele leven maken we deel uit van verschillende groepen: het gezin, de school, het werk, de vrienden, de maatschappij. De kunst is om binnen die groep helemaal jezelf te kunnen zijn. Iets wat ook voor de expert ter zake niet altijd even eenvoudig bleek. 

Een bazige vaderfiguur, een doorgedreven verantwoordelijkheidsgevoel en een overdreven discipline zorgden ervoor dat hij al meermaals uit de bocht ging.
Maar hoe moet het verder? Wat is het geheim van moedig leiderschap? Is liefde de sleutel tot geluk? En hoe is hij zelf tot inzicht gekomen?

Als TAKING WING-team geven deze uitgangspunten richting en inspiratie hoe we ons willen inzetten in de wereld. Deze heldere woorden zijn daarenboven sterk geconnecteerd met het werk dat André Pelgrims reeds meer dan 20 jaar in de wereld zet. De duurzaamheid en geloofwaardigheid van deze eenvoudige en krachtige aanpak verdient een stevige doorstart naar de toekomst. Het is dan ook logisch dat TAKING WING zelf ook in beweging blijft en daardoor een duidelijk signaal wil geven aan de wereld van organisaties, bedrijven, verenigingen.

Michael Barnett was born in London and after 10 years as a successful businessman, he travelled the world, working as a journalist and teacher to provide for himself. In the late seventies, he started the lay psychotherapeutic movement People Not Psychiatry. He then moved on to leading Encounter & Bodywork Groups in England, Europe & America. He became a disciple of Osho Rajnees, but soon started his own movement. With The Wild Goose Company, he runs personal and cosmic energy seminars and he has founded a large and spiritual community called Energy World. Under the new name OneLife, he shares his gift of a cosmic energy connection, allied to a transcendent view of ordinary human life, with people all over the world.

Uiterlijk zijn alle medewerkers tevreden. Onderhuids voel je een gebrek aan open en authentiek gedrag. De wil om zich echt te uiten en afwijkende, creatieve standpunten in te nemen, is klein tot onbestaande. Er heerst een soort collectieve zelfgenoegzaamheid. Herkenbaar? “Dan kan het belangrijk zijn dit gedrag als ‘viraal’ te definiëren en op zoek te gaan naar oorzaken en remedies”.

‘Wie ben je echt’ en ‘wie moet je zijn’? “Hoe groter de spanning tussen deze twee, des te vatbaarder je bent voor burn-out”.
Vooraleer burn-out je echt te pakken krijgt, sturen je lichaam en omgeving tal van boodschappen uit.
“Het is cruciaal dat individuen én bedrijven voelhorens ontwikkelen om deze noodsignalen op te vangen.” 

Bekleed je in je bedrijf of in de maatschappij een leidinggevende functie? Dan geeft het verkennen van stilte een bijzondere dimensie aan je traject. Stilte leidt tot een dieper weten en aanvoelen en velen vinden er rust en persoonlijke groei. Dat straalt af op hun omgeving. Ontdek een aantal facetten van stilte en leiderschap.

André Pelgrims is 20 jaar nationaal en internationaal succesvol actief als bedrijfsleider van TEAM PELGRIMS en als trainer gepassioneerd ervaren op het doen groeien van leiders, hun teams en hun organisatie.  


Na 20 jaar was het of een groot feest, of tijd voor verandering.  
Hij kiest voor het laatste.

bottom of page