top of page

Lead & Breath

Workshop begeleid door André Pelgrims en  Elisabeth Moreau 
 

SITUERING

Het jarenlang werken op het gebied van persoonlijke en groepsontwikkeling heeft me geleerd dat elke methode op een bepaald moment waarde heeft  tijdens iemands groeiproces. Conceptuele academische modellen, ervaringsgerichte trainingen, vaardigheidstrainingen, persoonlijke coaching, opstellingswerk, meditatiewerk, energiewerk, lichaams- en ademwerk - het bestaat allemaal en het heeft allemaal zijn plek en waarde.

Zowel persoonlijke coaching als klassieke ervaringsgerichte trainingen hebben hun betekenis. Ze stimuleren reflectie, bewustwording en inzicht. Ze moedigen aan om dingen anders te ervaren. Je zou kunnen zeggen dat deze methoden ons denkvermogen en reflectievermogen sterk aanspreken. Goede vaardigheidstrainingen helpen mensen bewuster vaardiger te worden in het omgaan met moeilijke of complexe situaties. Het is waardevol om bewustzijn, inzicht en vaardigheid een positieve impuls te geven.

pexels-pixabay-54601- vierkant.jpg

Methoden die minder aandacht geven aan het denkvermogen, zoals energiewerk, lichaams- en ademwerk, worden door velen als spannender ervaren. Het gevoel van controleverlies kan het proces vertragen of zelfs blokkeren. Voor de begeleider is vertrouwen nodig om juist deze methoden te integreren in hun trainingen of therapeutische sessies. Hoe vertrouwd ben je zelf met adem- en lichaamswerk? Heb je zelf ervaren wat het betekent om door deze sessies te gaan? Heb je genoeg inzichten, kennis en oefeningen om variaties op het gebied van adem en lichaam aan te bieden op basis van de specifieke behoeften?

Wanneer we met cliënten willen werken op het niveau van lichaam en adem, is het ook belangrijk dat de begeleider sensitief is voor de basiscondities. Heeft de cliënt al een breder zelfbewustzijn? Zijn de blokkerende overtuigingen bij de cliënt duidelijk? Kan de cliënt zijn of haar eigen trauma accepteren en benoemen? Is er vertrouwen in de begeleider? Is er positief vertrouwen in de effectiviteit van therapeutische sessies?

Ik ben ervan overtuigd dat als we kunnen werken op het niveau van lichaam en adem, we het potentieel aanraken dat duurzame transformatie kan activeren. Het lichaam heeft het meest persistente en langdurige geheugen. Ons lichaam bepaalt onze reacties. Onze adem volgt dit en activeert bepaald gedrag. Het volledig integreren van elke stap in een persoonlijk ontwikkelingsproces gebeurt wanneer het lichaam en de adem worden betrokken. Deze LEAD AND BREATH workshop is een uitnodiging om je professionele portfolio uit te breiden en ook bekwaam te worden in het ondersteunen van je cliënt of groep met behulp van ademwerk.

OPBOUW

Het traject bestaat uit 2 modules. Elke module bestaat uit 3 dagen.
Elke module heeft een duidelijk eigen accent.

MODULE 1 - JIJ IN JE ADEM (JIJ als CLIENT)​

Gedurende deze 3 dagen willen we de deelnemers kennis laten maken met verschillende aspecten van ademwerk.

Daarom besteden we aandacht aan:

a. Achtergronden over ademwerk om een beter begrip te krijgen van de fysieke werking van ademen.

b. Interne processen die geactiveerd worden en welke effecten deze hebben op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

c. Contra-indicaties en beperkingen van ademwerk.

d. Voorbereiding voor het integreren en kiezen van ademwerk.

e. Verschillende oefeningen die de groep/deelnemers zelf zullen ervaren.

f. Het kader waarbinnen ademhalingsoefeningen geïnitieerd kunnen worden (intentie, duur, intensiteit, met of zonder muziek).

g. De rol en positie van de begeleider tijdens het faciliteren van een ademsessie (individueel of in groep).

h. Ademwerk en trauma-release: indicaties en begeleiding hiervan.

i. Het onderzoeken van het eigen proces als deelnemer en het ontdekken van eigen groeipotentieel.

Deze module is zowel ervaringsgericht, waarbij de deelnemers zelf een proces doorgaan, als kennisgericht waarbij kennis, ervaring en uitwisseling centraal staan.

De output van deze module is dat elke deelnemer goed gedocumenteerd is met oefeningen, tips en achtergrondinformatie. Hiermee kunnen deelnemers zelf experimenteren in hun eigen praktijk als therapeut, coach of trainer.

Om dit proces te ondersteunen, is het werken in intervisiegroepen een onderdeel van dit traject. We vragen elke intervisiegroep om minimaal een halve dag te besteden aan het uitwisselen van ervaringen en oefeningen en om te helpen bij de voorbereiding voor module 2.

MODULE 2 - DE ANDER IN ZIJN/HAAR ADEM (JIJ als BEGELEIDER)

Centraal gedurende deze 3 dagen zijn de oefensessies geleid door de deelnemers. Elke deelnemer heeft een eigen praktijk als therapeut, coach of trainer. We willen elke deelnemer uitnodigen om een ademsessie te kaderen en te begeleiden vanuit zijn/haar eigen professionele terrein. Instructies hiervoor zullen worden gegeven aan het einde van module 1. Het doel is om te oefenen, ervaringen uit te wisselen en feedback te ontvangen. Elke deelnemer zal ook een schriftelijke feedback ontvangen over zijn/haar sessie. In deze module zullen we extra tips, aanwijzingen en achtergrondinformatie geven op basis van de toonmomenten van de deelnemers.

Op deze manier willen we de norm voor professionalisering hoog genoeg leggen en voorkomen dat ademwerk op een oppervlakkige en/of onjuiste manier wordt aangeboden.

Doelgroep

Dit traject is geschikt voor trainers, coaches en therapeuten die ademwerk willen leren kennen en integreren in hun professioneel aanbod.
Elke groep heeft minimum 8 en maximum 10 deelnemers.

Certificaat

We streven ernaar om elke deelnemer een certificaat te kunnen aanbieden. Voor ons is een certificaat een indicatie dat de persoon in kwestie op een betrouwbare manier met ademwerk aan de slag kan gaan en daarbij gesteund wordt door kennis, ervaring en reflectie.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Deze workshop zal in het voorjaar van 2025 georganiseerd worden.

Tarief : 3.600 €  (incl. verblijfskost, excl. BTW)

Locatie wordt later bekend gemaakt.

bottom of page